Ocena przydatności komór laminarnych BIOTECTUM do prowadzenia hodowli roślin w kulturach in vitro

By in ,
Ocena przydatności komór laminarnych BIOTECTUM do prowadzenia hodowli roślin w kulturach in vitro

Badania zostały przeprowadzone na Uniwersytecie Przyrodniczo Humanistycznym w Siedlcach w latach 2017, 2018. Przedmiotem badań była nowa konstrukcja komór laminarnych II klasy bezpieczeństwa mikrobiologicznego nazwanych roboczo “DELTA”, które obecnie są oznaczone jako TecPRO.

Download File

#Strona pierwsza UPH Siedlce