Alchem fot11

TEC FLOWTM  automatyczna cyfrowa kompensacja prędkości przepływu powietrza w komorze i na wylocie w zależności od zmieniających się warunków pracy, np. w wyniku stopniowego zapychania filtrów

TEC REMOTE CONTROLTM zdalna diagnostyka ustawień komory

TEC AUTO CONTROLTM auto-diagnostyka systemu

TEC SUSPENDTM  tryb utrzymujący komorę w ciągłej gotowości do pracy przy jednoczesnym ograniczeniu zużycia energii

TEC DSAMTM  program wspomagający proces fumigacji H2O2 polegający na sekwencyjnej automatycznej pracy wentylatorów, otwierania lub zamykania szyby frontowej oraz czasu parowania H2O2